Wijkplatform Helmerhoek richt zich o/h verbinden van actieve bewoner

Wijkplatform Helmerhoek richt zich op het verbinden van actieve bewoners

Het in de loop van 2015 ontstane Wijkplatform Helmerhoek heeft in haar vergadering van mei besloten om in de 2e helft van dit jaar een meer formelere status te zoeken.

Er zal een stichting worden opgericht, waarna ook een erkenning bij de gemeente zal worden aangevraagd.

Hoewel we daarmee in 2017 de status van wijkraad hopen te krijgen en dus door de gemeente betrokken worden bij ontwikkelingen die in de wijk spelen en daarover soms ook een formeel advies kunnen geven, zijn dat niet de belangrijkste taken waar het Wijkplatform zich op wil gaan richten.

In de eerste plaats wil het wijkplatform ook een echt platform zijn waar diverse (bewoners) initiatieven in de wijk bij elkaar komen.
Verder willen we ook actief gaan werken aan zaken die in onze wijk spelen. 
Elk jaar bepalen we daarvoor samen met de bewoners een aantal speerpunten (en hoe mee bewoners actief worden, hoe meer we ook kunnen doen).

Voor 2016 zijn die speerpunten voorlopig:

  • Het opzetten van een adviespunt voor onder meer (schuld)hulpverlening
  • Het opzetten van een opschoondag in de wijk
  • Het bijdragen aan het opzetten van communicatiemiddelen om bewoners te informeren over wat er in de wijk speel (o.a. door het opzetten van een wijkredactie voor deze krant, het opnieuw opbouwen van de website en het actief gebruiken van het Facebook account).

Ook gaan we nadrukkelijk persoonlijk contact zoeken met zo veel mogelijk wijkbewoners.
Dit doen we onder meer door het organiseren van minimaal 2 openbare bijeenkomsten (de eerste vindt begin juli plaats) en willen we ook via de nieuwe wijkkrant en de website het contact zoeken..

Natuurlijk bent u ook altijd van harte welkom bij de vergaderingen van het Wijkplatform. 
Deze vinden elke 1e maandag van de maand (m.u.v. juli en augustus) plaats in het nieuwe wijkcentrum. De aanvang is steeds 19.30 uur.

Natuurlijk kunt u ook zelf actief lid worden van het platform.

Dit kan bijvoorbeeld door:

  • Mee te werken aan een van de bovengenoemde speerpunten
  • Uw straat- of buurtgroep te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen
  • Een organisatorische rol binnen het platform te gaan vervullen (bestuursfunctie)

Wel vragen we van u mee te denken over zaken die de hele wijk aangaan, dus niet alleen mee te praten als het over uw eigen straat of buurtje gaat.

We hebben inmiddels een voorlopig bestuur benoemd, wat na de zomer vaste vorm moet gaan krijgen. 
Daarna gaan we de benodigde stappen zetten om een stichting op te richten en uiteindelijk erkenning aan te vragen.

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? U kunt ons dan via wijkplatform@helmerhoek.nl stellen.

 
Agenda
Er zijn geen agenda items op dit moment.