Wijkbudgetten

Wijkbudget Helmerhoek is er voor alle bewoners

De ‘Regeling Wijkbudgetten’ is door de gemeente Enschede in het leven geroepen om een grotere betrokkenheid en deelname van bewoners aan de leefbaarheid in hun omgeving  te bevorderen.

Dit gebeurt onder een algemenere benaming “Jij maakt de Buurt”.
Voor de uitvoering van de regeling in de wijk Helmerhoek  is het Projectteam Wijkbudgetten verantwoordelijk.
Op deze pagina vindt u in grote lijnen hoe en waarvoor u uit het wijkbudget een bijdrage kunt aanvragen.

Gemeentelijke regels

Omdat het om gemeenschapsgeld gaat heeft de gemeente enkele basisregels opgesteld (de zogenaamde politiek bestuurlijke kaders).
Een aanvraag moet binnen één of meerdere van deze kaders te plaatsen zijn.
Deze kaders zijn ruim opgesteld om zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van de bewoners/aanvragers.

 

· het bevorderen van arbeidsparticipatie;
· een schone en (technisch) hele leefomgeving;
· het vergroten van het veiligheidsgevoel;
· het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken;
· het stimuleren van duurzaam gedrag;
· het bevorderen van de leefbaarheid;
· het bevorderen van de sociale samenhang.

Daarnaast zijn er nog een aantal spelregels.

· het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving
· het idee mag niet leiden tot structurele bijdragen door de gemeente
· het initiatief dient geen privé belang
· bewoners fungeren als opdrachtgever
· er is aantoonbaar draagvlak in de buurt
· het idee moet haalbaar zijn
 
.het idee moet buiten de reguliere activiteiten van gemeente en coöperaties vallen

De hoogte van de bijdrage

Het budget dat de Helmerhoek beschikbaar heeft, is vastgesteld op basis van onder meer het inwoneraantal en bedraagt op dit moment € 38.550,- per jaar.
Dit lijkt veel, maar in 2016 is dit hele bedrag nagenoeg opgegaan.
Dit houdt in dat elke aanvraag kritisch wordt bekeken en het voor kan komen dat niet alle aanvragen voor de volle 100% kunnen worden gehonoreerd.
Over de hoogte van de bijdrage beslist de commissie Aanvullende spelregels

Wilt u direct informatie: kijk dan op: http://www.jijmaaktdebuurt.nl/

U kunt direct hier een aanvraagformulier downloaden. Of vul hier digitaal het formulier in.

 
Agenda
Er zijn geen agenda items op dit moment.